Specialisaties

Superpoeper®

Ik heb de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met de methode SuperPoeper®. Het is een systeemgerichte aanpak, ontwikkeld door TOF -TRAINING na jarenlange specifieke kindertherapeutische praktijkervaring met kinderen met poepproblemen en hun opvoeders. De methode voorziet in ondersteuning aan opvoeders en aan het kind.

Superpoeper® consult voor ouders

Opvoeders krijgen een uitgebreid EENMALIG consult (2 à 3 uur), waarbij het kind en het poepprobleem centraal staat. Het poepprobleem wordt vanuit verschillend perspectieven onderzocht, verklaard en aangepakt (nadat medische oorzaken eerst zijn uitgesloten). Met als doel ouders op adequate en snelle wijze inzicht te bieden in de knelpunten en helppunten bij de poepproblematiek. Na afloop ontvangen opvoeders een e-mail met toelichting van het stappenplan en plan van aanpak. De focus binnen deze aanpak ligt bij de opvoeders om het kind, dat al zo belast is met het poepprobleem, zo veel mogelijk te ontlasten.
Totaal kosten: € 275,-

Indien nodig kunnen er nog enkele sessies met het kind volgen (normaal tarief).