Specialisaties

Pesten of gepest worden

Gepest worden is verschrikkelijk en kan traumatisch zijn. Het is heel belangrijk om hier meteen iets aan te doen. In eerste instantie op school gaan praten en zorgen dat er naar de dynamiek in de klas gekeken wordt. Een kind kan dit niet in zijn eentje oplossen en heeft daar hulp van volwassenen bij nodig.

Een kind dat gepest wordt, gaat zich op een zeker moment machteloos, angstig, onzeker, verdrietig en heel eenzaam voelen. Gevoelens die niet bijdragen aan een gevoel van zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld, als er niks verandert. En dat is wel wat je wil voor een kind.

Ook een pester heeft hulp nodig om uit het patroon te komen en zijn zelfbeeld niet afhankelijk te laten zijn van de ‘macht’ die hij nu heeft. Vaak is een pestkop zelf ook onzeker of is eerder gepest en wil dit niet nog eens laten gebeuren.