Specialisaties

Scheidingsproblematiek

Als ouders het besluit nemen om te gaan scheiden, heeft dat in het algemeen veel consequenties voor de kinderen. Kinderen zitten vaak met gevoelens die ze niet kwijt kunnen bij (een van beide) ouders: verdriet, angst en onzekerheid over de toekomst, maar ook boosheid en onbegrip kunnen meespelen. Zo kunnen loyaliteitsconflicten ontstaan waar ook de ouders in verstrikt raken. Al deze gevoelens zijn natuurlijk en logisch, maar als het te lang duurt kan het problematisch worden en invloed hebben op het zelfvertrouwen van een kind.

Kinderen hebben er veel aan als er iemand in hun omgeving is waarbij ze hun verhaal kwijt kunnen. Als zo iemand er niet is, dan is professionele hulp een optie. Een kind kan zo weer beter de rust en het vertrouwen in zichzelf terugvinden.

De kindertherapeut gaat primair uit van het belang van het kind, en waakt ervoor om partij te worden in het conflict tussen de ouders. Ook in geval van scheiding moeten beide ouders toestemming geven voor therapie, en worden beiden betrokken bij evaluatiegesprekken. Dat is niet altijd even makkelijk, maar daar heb ik de afgelopen jaren de nodige ervaring mee opgedaan.