Voorwaarden De Schatkist 2020-03-03T13:41:16+00:00

Voorwaarden

Toestemming voor therapie

 • Voor kinderen tot 12 jaar: beide gezagsouders dienen toestemming te geven.
 • Voor kinderen van 12 jaar en ouder: ouders dienen toestemming te geven, evenals het kind.
 • Voor kinderen ouder dan 16 jaar: toestemming van kind is voldoende, instemming van ouder(s) is handig (i.v.m. betalen van rekening).

Annuleren van de afspraak

Een afspraak kan tot 24 uur van tevoren kosteloos worden geannuleerd.

Als u zich niet tijdig afmeldt, wordt de verloren tijd in rekening gebracht omdat de gereserveerde tijd niet meer aan een andere cliënt kan worden besteed.

De Schatkist is aangesloten bij:

  • VvvK (Vereniging van en voor Kindertherapeuten), lidnr. A.09.025, www.vvvk.nl
  • RBCZ-Registertherapeut, licentiecode 40902R.
  • TCZ Klacht- en Tuchtrecht, licentiecode 40902R
  • S.C.A.G. Geschilleninstantie voor complementaire zorg, nr 11773
  • IKTA, een samenwerkingsverband van Integratieve Kinder- en Jongerentherapeuten met een praktijk in Amsterdam.
   Zie hier het netwerk.

  Onverhoopt kan er iets misgaan in het hulpverleningscontact tussen cliënt en therapeut. Mocht dat het geval zijn dan stellen wij het op prijs als u eerst met ons het gesprek aangaat. Komen we er samen niet uit, dan kunt u een beroep doen op een klachtenfunctionaris die u kan bijstaan.
  Meer informatie over de klachtenregeling van de VvvK vindt u op www.vvvk.nl