Voorwaarden

Toestemming voor therapie

 • Voor kinderen tot 12 jaar: beide gezagsouders dienen toestemming te geven.
 • Voor kinderen van 12 jaar en ouder: ouders dienen toestemming te geven, evenals het kind.
 • Voor kinderen ouder dan 16 jaar: toestemming van kind is voldoende, instemming van ouder(s) is belangrijk (i.v.m. betalen van rekening).

Annuleren van de afspraak

Een afspraak kan tot 24 uur van tevoren kosteloos worden geannuleerd.

Als u zich niet tijdig afmeldt, wordt de verloren tijd in rekening gebracht omdat de gereserveerde tijd niet meer aan een andere cliënt kan worden besteed.

De Schatkist is aangesloten bij:

  • VvvK (Vereniging van en voor Kindertherapeuten), lidnr. A.09.025, www.vvvk.nl
  • RBCZ-Registertherapeut, licentiecode 409021R.
  • TCZ – Klacht- en Tuchtrecht, licentiecode 409021R
  • S.C.A.G.– Geschilleninstantie voor complementaire zorg, nr 11773
  • SKJ – Stichting Kwaliteitsregister Jeugd, registernr. 100016518
  • Gemeente Amsterdam-Amstelland en Amsterdam-Waterland via www.ikzoekjeugdhulp.nl
  • IKTA,  een samenwerkingsverband van Integratieve Kinder- en Jongerentherapeuten met een praktijk in Amsterdam.
   Zie hier het netwerk.
  • KvK-nummer: 34340060

  Onverhoopt kan er iets misgaan in het hulpverleningscontact tussen cliënt en therapeut. Mocht dat het geval zijn dan stellen wij het op prijs als u eerst met ons het gesprek aangaat. Komen we er samen niet uit, dan kunt u een beroep doen op een klachtenfunctionaris die u kan bijstaan.
  Meer informatie over de klachtenregeling van de VvvK vindt u op www.vvvk.nl