Tarieven in 2023

Jeugdhulp via de gemeente
De Schatkist heeft sinds juli 2019 een contract voor Jeugdhulp met de gemeenten Amsterdam-Diemen-Uithoorn. Dat betekent dat kinderen uit die gemeenten bij ons terecht kunnen met hun hulpvragen en dat de behandeling wordt vergoed door de gemeente. Neem contact op per mail of telefoon voor verdere informatie over de mogelijkheden.

Indien de vergoeding via de zorgverzekering verloopt gelden de volgende tarieven:

Een informatief (telefoon)gesprek tot 30 minuten is kosteloos en vrijblijvend.

Intakegesprek, 1 à 1,5 uur: € 99,50 – € 120
Sessie met het kind of jongere, 1 uur: €99,50
Vervolggesprek met ouders, 1 uur: € 99,50
Bezoek aan school, per uur: € 120
Verslaglegging ten behoeve van school of anderszins: € 120
Consult voor volwassenen, 1 uur: € 99,50
Superpoeper-consult voor ouders, 2 à 3 uur: € 275