Hoe werkt integratieve therapie voor doorverwijzers 2018-06-08T07:35:11+00:00

Hoe werkt kinder- en jongerentherapie?

Voor doorverwijzers

De behandelingen worden gedeeltelijk en tot een bepaald totaalbedrag vergoed door de zorgverzekeraars (in een aanvullend pakket met alternatieve geneeswijzen).

Sinds 2018 is de Jeugdhulp in Amsterdam anders geregeld. De Schatkist heeft geen contract met de gemeente. Wel kan een behandeling bij De Schatkist eventueel verlopen via een zogenaamd ‘onderaannemerschap’ waarbij een gecontracteerde hulpverleningsorganisatie de ‘hoofdaannemer’ is. Overleg hierover is altijd mogelijk.