Hoe werkt kinder- en jongerentherapie?

Voor ouders

Voor ouders van kinderen tot 12 jaar:
Na de eerste (telefonische) aanmelding volgt een intakegesprek met de ouders/verzorgers. Het kind is hier nog niet bij. Ouders die gezag hebben, dienen beiden toestemming te geven voor de therapie (ook in geval van een scheiding).

De ouders vertellen over hun ervaringen met hun kind en tegen welke problemen zij en/of het kind aanlopen.
Dan volgen vijf sessies met het kind, waarin ik de denk- en belevingswereld van het kind verken. Het kind kiest hierbij steeds zelf met welke middelen we werken. Met spel, drama, tekenen, verhalen maken, verhalen lezen of gewoon praten komen we er samen achter wat hij nodig heeft om zich weer blij en gelukkig te voelen.

Na vijf sessies volgt weer een oudergesprek. Daarin bespreken we de ervaringen tot dan toe, de diagnose en het eventuele vervolg van de therapie.

Voor ouders van jongeren (13-18 jaar):
Bij jongeren tussen 13 en 16 jaar is toestemming van ouders maar ook instemming van het kind nodig. Vanaf 16 jaar kunnen jongeren zich zelf aanmelden, ouders dienen in te stemmen met de therapie aangezien de factuur naar de ouders (polishouders) gestuurd wordt. Gesprekken met ouders gaan in overleg met de jongere. Een intake is alleen met de jongere of met ouders en jongere samen. Ik stel het in het algemeen wel op prijs om ook gesprekken met ouders te hebben, zolang de jongere nog thuis woont en onderdeel is van het gezin.