Hoe werkt therapie voor kinderen en jongeren?

Integratieve kindertherapie is een kortdurende therapie voor kinderen van 4-12 jaar die snel boos, of juist stil, teruggetrokken, verlegen, angstig of onzeker zijn. Bijvoorbeeld door pesten, scheiding of traumatische gebeurtenissen, maar soms is een oorzaak niet direct aanwijsbaar. De kindertherapie richt zich spelenderwijs op de binnenwereld van het kind of jongere, de relaties in het gezin en de relaties met de buitenwereld zoals school, vriendjes en vriendinnetjes.

Als integratieve jongerentherapeut of jongerencoach in Amsterdam ondersteun ik jongeren (13- ± 18 jaar) in het zoeken naar oplossingen voor problemen die ze in het dagelijks leven ondervinden, of een andere manier om er mee om te gaan. Bijvoorbeeld weinig zelfvertrouwen, faalangst, moeizame relaties met vrienden/vriendinnen (sociale faalangst), je ongelukkig voelen, gescheiden ouders etc.

Kortdurend en integratief
De Schatkist gebruikt kennis, inzichten en interventies uit verschillende psychologische modellen om het kind te helpen zijn problemen weer de baas te worden en zijn eigen kracht weer te ontdekken. Niet alleen het kind wordt gezien maar ook de ouders worden ingezet in de therapie, indien nodig worden gesprekken op school gevoerd of is er overleg met de huisarts. Door deze aanpak komen we snel bij de kern van het probleem en hoeft de therapie niet lang te duren.

Het kind staat centraal
Ieder kind is uniek en is dus gebaat bij een behandeling die op zijn situatie en mogelijkheden is toegespitst. Ik bekijk welke aanpak het beste past bij een kind. Soms zijn het gebeurtenissen uit het verleden waar we mee aan de slag gaan, soms is het aanleren van een andere manier van reageren van belang om bijvoorbeeld minder stress te hebben.

Jongerentherapie en kindertherapie heeft een eigen plek in de jeugdzorg in Amsterdam. Je kunt snel terecht voor coaching én voor behandeling, kortdurend en effectief.